Nieuws

Nieuws | Protestantse Kerk Nederland

 1. De bijdragen voor de Israëlzondag op 2 oktober 2022 sluiten aan bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Centraal staan de bijbelgedeelten Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24. Een thematische keuze dit jaar, en niet een keuze vanuit het oecumenisch leesrooster.

  Birke Rapp, Davy Hoolwerf/Nico van den Houten, Beatrice Jongkind, Lieve Teugels en Marcus van Loopik schrijven over het thema in relatie tot deze bijbelgedeelten. Andreas Wöhle bespreekt de vraag wat je eigenlijk doet als je de seidermaaltijd in een christelijke kerk viert.

  In de ideeënbank is het materiaal te vinden:

  Materiaal Israëlzondag 2022

  Pijl naar rechts

  Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?

  In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Lees hier meer over Israelzondag.

  Zie ook:

  Welke misverstanden zijn er rond de Israëlzondag?

  Pijl naar rechts
 2. Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek.

  De online proeverijen worden maandelijks op woensdagavond georganiseerd, beginnen om 20:00 uur en zijn om 21:00 uur afgelopen. In aanloop naar de online kennismaking ontvang je via de mail een Zoom-link.

  Aanmelden

  Formulier

  Online kliederkerk proeverijen
 3. God van de schepping,  Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.  Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.  Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw. Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.  Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.  Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.  U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.  Wij bidden: Heer, ontferm U. U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken. Wij bidden: Christus, ontferm U.  U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Wij bidden: Heer, ontferm U.  Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.  Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.  Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar. Laat uw Geest ons zal leiden. Door Christus onze Heer. Amen Ds. Marco Batenburg, voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

  Ieder mens is geroepen om boer te zijn

  21 jun 2022 Pijl naar rechts
 4. Onder de indruk

  “Brrr…ik heb het best koud, maar vluchtelingenkinderen in Griekenland hebben het vast nog veel kouder”. In groepen volgen jongeren in het Friese Kollum een kerstroute door het dorp, waarbij ze gaandeweg kennis maken met vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

  De route eindigt in een tent bij de kerk. Daar hangen levensgrote portretten van vier vluchtelingenkinderen: Asif, Ilana, Dunia en Ibrahim. Naast de portretten hun verhalen, waarin ze vertellen waarom ze moesten vluchten en nu in Griekenland uitzichtloos moeten wachten op wat de toekomst hen zal brengen. Fragmenten uit hun verhalen zijn ook te horen. Het laat de bezoekers van de tent beleven hoe het is om door de politie op de hielen gezeten te worden, in een zinkende rubberboot op zee te dobberen of achtergebleven familie te moeten missen. 

  De jongeren zijn zichtbaar onder de indruk. “Ik ben echt wel blij dat ik in Nederland woon”, zegt een van hen. “Vluchtelingenkinderen hebben het zoveel slechter hebben dan wij. Daarom kom ik graag voor hen in actie”, vertelt een ander.

  Kaarsje aansteken

  In Kollum is de tent onderdeel van een kerstfair, waar jong en oud welkom is om de tent te bezoeken. In de tent kunnen ze een kaarsje aansteken voor vluchtelingenkinderen en een wens voor hen op een kaartje schrijven. “Ik hoop dat jullie weer een beter leven krijgen”, schrijft een meisje. “Mijn hoop is dat jullie een veilige toekomst krijgen”, schrijft een ander. Ze hangen hun wenskaart aan een lijn die dwars door de tent is gespannen, een koord van betrokkenheid en verbondenheid. Een bezoek aan de tent inspireert mensen om hun steentje bij te dragen. “Wat ik kan doen?”, vraagt een bezoeker zich hardop af. “Doneren! En hopen dat de oorlog in de landen waar Asif, Ilana, Dunia en Ibrahim vandaan komen, ophoudt.” 

  Doe ook mee met een tent

  De tent vol verhalen is een initiatief van Kerk in Actie, die met de kerstcampagne ‘Geef licht’ aandacht en steun vraagt voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerken kunnen deze tent (gratis) bestellen als zij ook een concert en/of jongerenevent organiseren. Kijk voor meer informatie en het bestellen van een tent op protestantsekerk.nl/kerst.

  Direct een vluchtelingentent aanvragen? Lees hier meer: 

  Bestel een (gratis) vluchtelingentent

  14 jun 2022 Pijl naar rechts

   

 5. We zien je graag op:

  • 1 oktober in Waalwijk, Willem van Oranje College, De Gaard 4, 5146 AW
  • 15 oktober in Heerenveen, Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ  
  • 19 november in Gouda, De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105, 2805 SN

  We organiseren de Kerk in Actiedagen regionaal zodat iedereen in de gelegenheid is om te komen. Je kunt de voor jou meest geschikte locatie kiezen.

  Aanmelden

  Wat gaan we doen?

  Op deze dag kun je kiezen uit diverse workshops en bijeenkomsten rond 5 thema's:

  • De geloofstafel| Over je geloof delen met mensen uit andere landen
  • De generatietafel| Over het betrekken van jonge generaties bij diaconaat
  • De buurttafel| Over zichtbaar zijn in je omgeving
  • De groene tafel| Over duurzaamheid 
  • De Kerk in Actietafel| Over hoe Kerk in Actie je helpt bij je diaconale taak 

  Voor wie zijn de Kerk in Actiedagen?

  Voor diakenen, zwo- en zendingscommissieleden, predikanten, jongerenwerkers en iedereen die diaconaat een warm hart toedraagt.

  Kosten

  De kosten voor deelname aan één van de Kerk in Actiedagen zijn €17,50.

  Meld je hier aan voor een van de 3 regionale Kerk in Actiedagen