Agenda

Agenda | Protestantse Kerk Nederland

 1. Ds. Bogerd legt het gedeelte zo uit dat ook degenen die voor het eerst komen gemakkelijk kunnen aanhaken. 

  De bijbellezingen vinden plaats in Maranatha, Tsjerkeloane 15 (tegenover de kerk) in Wâlterswâld op de volgende woensdagavonden: 15 juni, 29 juni, 13 juli, 10 augustus, 24 augustus, 7 september en 21 september. Elke bijbellezing begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur.

  De toegang is vrij en na afloop staat de koffie klaar. De avonden zijn ook online te volgen via hervormdwouterswoude.nl.

 2. De training 'Aanvullende homiletische en liturgische vorming' wordt aangeboden aan kerkelijk werkers en betreft de door de synode vereiste aanvullende homiletische en liturgische vorming als bedoeld in artikel 6-1 van de generale regeling preekconsent.*

 3. Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

  Aanmelden

 4. Op maandag 19 september wordt de Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël gehouden in de Adventkerk in Amersfoort. De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Israël en de ontmoeting met het jodendom.

  Sprekers zijn rabbijn David Gaillard (over ‘Sjabbat als gang door de tijd’) en mw. Gilah Evers (over ‘Sjabbat vieren thuis en in de synagoge’). In de middag zijn er twee workshoprondes met keuze uit drie workshops, over ‘Rust als bevrijde tijd’, ‘Jezus en de Sabbat’ en ‘Van Sabbat naar zondag’.