Wie is Ds. Pieter Boomsma?

Geloof & Kerk    zaterdag, 9 december 2006    
Ds Pieter Boomsma: gedreven door Christus' liefde

Nijverdal - ,,Reformatorisch, met een evangelische tik”, zo omschrijft Ds Pieter Boomsma (64) hoe hij staat in het geloof. ,,Ik vind dat een hele gezonde combinatie.” Morgen gaat de in de Sondel geboren predikant, die decennia lang een beeldbepalende persoon is geweest in kerkelijk Nederland, met emeritaat.

LODEWIJK BORN

Relaties met mensen en de persoonlijke relatie met God. Bij een terugblik op de carrière van Boomsma komen die woorden naar voren. Waar hij ook was, altijd kwamen er bijzondere mensen op zijn pad. Soms waren die ook bepalend voor keuzes die hij maakte. Hij trok door de innemende en vlotte persoonlijkheid, die kenmerkend voor hem is, ook mensen aan. Dat was te zien in kerkdiensten, maar ook op catechisatie en in de verschillende organisaties waarvoor hij werkzaam was en is.

Boomsma werd op 25 december 1941 in Sondel geboren in een kruideniersgezin. Zijn vader verloor hij al op zeer jonge leeftijd. Vader Jacobus Johannes (Koos) Boomsma zat in het verzet. Hij was commandant van het district Sneek van de Landelijke Onderduikorganisatie. Op maandag 6 november 1944 werd hij doodgeschoten door de Duitsers. In het weekeinde was zijn vader nog thuis geweest in Sondel. ,, Maandagochtend vertrok hij naar een adres in Sneek. Twee van zijn mensen waren gearresteerd en naar verluid zou hij op het adres meer informatie over die twee krijgen.” Men had echter verzuimd te melden dat het huis inmiddels geconfisqueerd was door de Duitsers. ,,Toen mijn vader aanklopte en een Duitser opendeed, zette hij het op een rennen.” Boomsma werd beschoten en overleed. Moeder Sietske stond er alleen voor, met een vierde kind op komst. ,,Mem heeft ons alleen opgevoed.”
Boomsma ging naar de HBS en wist al gauw wat hij wilde worden: predikant. ,,Het was en ís nog altijd roeping. Ik werd er in bevestigd tijdens mijn studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar kwam ik in contact met de studentenbeweging Ichthus. Trof jongeren die bevlogen waren, een persoonlijk geloof hadden en dat in woorden en daden uitdroegen. Toen wist ik dat ik op de goede weg zat. Ik wilde in het ambt de boodschap uitdragen dat het geloof zo kon zijn.”


Voor de Amsterdamse studietijd was Boomsma nog vier jaar bij de luchtmacht. Studeren in Amsterdam in plaats van Kampen was ,,een logische keuze” omdat hij in Den Helder gelegerd was.
De laatste jaren van zijn studie combineerde Boomsma met de functie van stafwerker bij de studentenkoepel IFES. Hij werd er de eerste betaalde kracht. Op 30 september 1973 werd hij bevestigd in zijn eerste gemeente: Marken. ,,Een plaats waar je je zó thuis voelt dat je op moet passen dat je er niet voor eeuwig blijft. We hebben er nog steeds vrienden.”
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig had het evangelisatie- en studentenwerk een belangrijke plaats in de kerken. Boomsma, die daar hart voor had, werd lid van de Deputaten Evangelisatie van de Classis Zaandam. Ds. Hans Eschbach, nu directeur van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk in Nederland, kwam voor 50 procent in dienst van de classis. ,,,Hans Eschbach was toen in dienst van Youth for Christ. Het was een tijd waarin van alles kon. Zo maakten we onder meer voor alle dorpen in de classis een blad met verhalen waarin mensen uit die plaatsen vertelden wat het geloof voor hen persoonlijk betekende. Dat werd huis-aan-huis verspreid! Dat was dertig jaar geleden. Je ziet in de media dat die openheid nu weer terug is.”