Reveil Magazine

Reveil: onafhankelijk, kritisch, scherpzinnig en interkerkelijk

 

Kortweg kun je zeggen, dat de overheid er is om ons te beschermen en te dienen. Om dat te kunnen doen, mogen/moeten er regels worden gesteld. De controle op die regels is nodig, ook al ‘deugen de meeste mensen’. Wil die controle goed uitpakken, dan is de houding van de overheid uiterst belangrijk. Misbruik van gezag en macht ligt immers op de loer. De kans dat men elke burger gaat wantrouwen bestaat, met alle risico van dien. Zelfkennis, zodat de risico’s worden onderkend, is vereist. Wanneer controleurs zich dan ‘de commissie pek en veren’ gaan noemen – ook al zou dat als grap zijn bedoeld – is dat een teken dat er een grens is overschreden. Een teken van een foute mentaliteit. Er zijn heel wat voorbeelden te noemen waar het is misgegaan de laatste tijd. En van fouten leren blijkt niet mee te vallen. Als het waar is wat er in een krantenartikel stond, namelijk dat ‘de baas’ van de Belastingdienst een hoge functie zou krijgen bij de gemeente Den Haag, roept dat de vraag op of er bij de overheid wel enig inzicht is in wat er aan de hand was en is.

 

Menigeen ervoer de afgelopen tijd niet dat er bescherming was. Boeren, Groningers en ouders met kinderopvang bijvoorbeeld. Een dienende overheid bleek nogal eens afwezig. Maar we geven de hoop niet op. En er zijn politici die blijven vechten voor gerechtigheid. Zij ‘zoeken zichzelf niet’, maar weten wat dienen is en wie bescherming behoeft.