Gezamenlijk Zondagsblad

Informeert en inspireert betrokken kerkmensen

Het Museum Catharijne Convent in Utrecht geeft aandacht (met een tentoonstelling) aan Maria Magdalena. Zoals de zaken nu staan kan men er tot eind augustus terecht. Maria M – in de Evangeliën wordt niet echt veel aandacht aan haar besteed, maar daarbuiten des te meer. Een boeiende vrouw, die veel fantasie heeft losgemaakt. Wat er over haar niet allemaal gezegd en geschreven is. Vroeger en nu. Neem alleen al Dan Brown met zijn Da Vinci Code. Volgens hem zou Maria M met Jezus zijn getrouwd. Twee dochters en daarmee afstammelingen tot op heden zouden er zijn. Maar de fantasieën begonnen al veel eerder. Zo kwam paus Gregorius aan het einde van de 6e eeuw tot de conclusie dat de vrouw ‘die in de stad bekendstond als zondares’ en die Jezus’ voeten waste met geurige olie, Maria M moest zijn geweest. Vandaar dat deze Maria lange tijd gezien is als een bekeerde hoer. Dat veranderde vijf jaar geleden, in ieder geval officieel binnen de Rooms-katholieke kerk. In 2016 werd Maria Magdalena ‘apostel der apostelen ‘genoemd en kreeg zij een naamdag (22 juli). Zij werd nu omschreven als ‘voorbeeld en rolmodel voor alle vrouwen in de kerk’. Zeg dus niet dat er in de kerk niets kan veranderen.

Maar wie was zij. In ieder geval een vrouw die geraakt was door de Persoon en de boodschap van Jezus. Uit Magdala kwam zij. Een welvarende vissersplaats aan het meer van Galilea. Vermoedelijk was ook Maria M niet onbemiddeld, maar toch moet er in haar een leegte zijn geweest die zich niet liet vullen door wat doen ook. Totdat zij Jezus ontmoet en hoort. Zijn boodschap spreekt haar zo aan en geeft haar leven zoveel zin, dat zij alles achterlaat. Zij wordt één van de vrouwen die met Jezus meetrekken en voor hem en de discipelen zorgen. Lucas vertelt over vooraanstaande vrouwen die door Jezus waren bevrijd, genezen en die ‘uit hun eigen middelen voor hen zorgden’. Van Galilea gaat zij mee naar Jeruzalem en maakt daar alles mee wat Jezus wordt aangedaan. Drie Maria’s staan er bij het kruis op Golgotha, Maria Magdalena is één van hen. Diep verslagen zal zij zijn geweest, een opstanding verwachtte ze niet. Immers, wanneer zij bij het aanbreken van de derde dag, de zondag, bij het graf komt ziet ze de steen weggerold, haast zich terug naar de anderen en vertelt dat men het lichaam van de Heer heeft weggehaald.

Maar dan. Weer is zij bij het graf, huilend nu. Ze ziet iemand staan, denkt dat het de tuinman is. Deze spreekt haar aan en weer vraagt zij waar het lichaam is neergelegd. Dan wordt zij bij haar naam genoemd: ‘Maria!’ Misschien is de ervaring bij deze ontmoeting nog veel sterker dan bij de eerste, destijds in Galilea. Hoe ook – wie Jezus ontmoet wordt een ander mens. Hoeveel er ook over Maria Magdalena is gezegd, geschreven en gefantaseerd, wat zij meemaakt gun je ieder mens: een ontmoeting, die je leven verandert, vormt: ‘Maria!’