Andere artikelen

Dat er meer is tussen hemel en aarde weten de meeste mensen zo langzamerhand wel. Het wordt in ieder geval vaak gezegd. Maar wat is dat dan? En heeft het te maken met het kerstfeest? Dit zal niet voor iedereen zo zijn. Maar er is een oud verhaal over een heel speciale gebeurtenis.

Het is opgeschreven door iemand die zijn boek begon met te vertellen dat hij alles nauwkeurig had onderzocht. Ik stel me zo voor, dat hij mensen heeft opgezocht die er bij waren toen het gebeurde; hij had het uit de eerste hand.

Het begon met een groep herders. Na hun werkdag, hadden zij eindelijk wat rust, op wacht bij hun schapen. Die rust werd verstoord. Het was alsof de hemel openbarstte en zij zagen wat ze nooit eerder hadden gezien. En hoorden wat zij nooit eerder hadden gehoord.

De lucht was vol engelen boven hun hoofden. En die zwierden daar niet maar wat rond, maar ze hadden iets te vertellen. Het is al bijzonder, ook al gebeurt het soms nog, om een engel te zien. Maar een lucht vol is wel heel overweldigend. Terwijl de mannen nog niet van hun verbazing waren bekomen, vertelde een van de engelen hun dat er een kind was geboren, in een stal. Niet zomaar een kind, maar een kind dat een beslissende verandering zou brengen in hun levens en in heel de wereld. En daarna barstte het koor los en was de lucht gevuld met een lied, dat nog altijd gezongen wordt met Kerst.

Tussen hemel en aarde, verschenen boodschappers van God, om mensen in beweging te zetten in de richting van het kind, van Jezus, de bevrijder.

Er is sindsdien veel gebeurd. Heel veel mensen hebben ontdekt, door het zoeken van dit kind, Jezus, hoeveel ‘meer ‘ er is.